NaukaArchiwum

Jakich języków warto się uczyć

Jakich języków warto się uczyć ?

Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że znajomość języka angielskiego jest współcześnie absolutnym minimum, jeśli zależy nam na rozwoju zawodowym. Coraz częściej jednak, aby wyróżnić się na rynku warto poznać inne języki obce. Rozwijając się lingwistycznie …
pisanie

Jak i gdzie zbierać materiały do pracy licencjackiej?

Każda osoba, która zdecydowała się rozpocząć naukę na studiach wyższych, prędzej czy później spotyka się z dylematami związanymi z pisaniem pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Najczęstszym problemem, z jakim borykają się studenci to jak i gdzie …

Studia MBA dla ludzi wytrwałych oraz z pasją

Co tu dużo kryć, studia biznesowe to obecnie coraz popularniejsze i wysoce prestiżowe kierunki akademickie zapewniające studentom bardzo dobry poziom edukacji oraz, bardzo często, możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach biznesowych w raz z najlepszymi fachowcami …
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Ludzie i posiadane przez nich zasoby, takie jak wiedza, doświadczenie, umiejętności i postawy to najważniejszy kapitał w każdej firmie. Nawet najlepiej zarządzana ekonomicznie czy świetnie wyposażona firma nie jest w stanie niczego osiągnąć i generować …
Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – studia dla ludzi z wyobraźnią

Mniejsze lub większe sytuacje kryzysowe należą do codzienności. Powodzie, wichury, gwałtowne burze z gradem czy też coraz częściej zdarzające się katastrofy komunikacyjne – wszystkie te sytuacje wymagają prawidłowego zarządzania osoby, która potrafi przewidywać, zna możliwe …

Czy Psychologia jest nauką empiryczną?

Psychologia na tle innych nauk jest stosunkowo młodą dziedziną. Choć jako fundamentalne dla rozwoju nauki okazały się prace greckich filozofów, niezaprzeczalnie warto podkreślić wagę dzieł Sokratesa, Arystotelesa czy Platona. Jednak podstawy do uznania psychologii jako …

Rządowy program edukacji prawnej

Program edukacji prawnej prowadzony w polskich szkołach ponadgimnazjalnych ma już 5 lat. Od 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Prokuraturą Generalną, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Notarialną, Krajową Radą Komorniczą, a także …

Struktura pracy magisterskiej

Praca magisterska jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, które student uzyskał podczas nauki na wybranej uczelni i konkretnym kierunku. Jednocześnie odzwierciedla zainteresowania autora i dziedzinę, w jakiej zamierza się on specjalizować. Jednak mimo doskonałej znajomości tematu, …