Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Ludzie i posiadane przez nich zasoby, takie jak wiedza, doświadczenie, umiejętności i postawy to najważniejszy kapitał w każdej firmie. Nawet najlepiej zarządzana ekonomicznie czy świetnie wyposażona firma nie jest w stanie niczego osiągnąć i generować zysków jeśli zasoby ludzkie nie są właściwie zarządzane i wykorzystywane. Do celu tego stosuje się wiele narzędzi, z którymi zapoznać można się podczas studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia podyplomowe z tego zakresu oferuje krakowska WSE.

Jak powinno właściwie wyglądać zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie zasobami ludzkimi – personelem czy kadrami, bo i tak określa się tę procedurę – to skomplikowany proces, który rozpoczyna się w momencie planowania rekrutacji i trwa nieprzerwanie. Dobra strategia HR pozwala opracować wymagania stawiane kandydatom na pracowników oraz ofertę, która zostanie przedstawiona potencjalnym kandydatom na określone stanowisko. Studenci studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Krakowie uczą się rekrutowania pracowników, dzięki czemu po zakończeniu kursu posiadają gruntowną wiedzę na przykład na temat, jak znaleźć dobrego pracownika dla danej firmy i jak przeprowadzić z nim udaną rozmowę kwalifikacyjną, by poznać jego kwalifikacje. Następnie musi mieć miejsce adaptacja pracownika, czyli dopasowanie go do zwartej organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Więcej na temat studiów dowiesz się na stronie internetowej http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Mechanizmy działania

Zarządzanie zasobami ludzkimi to także stała ocena efektywności pracowników, co jest kluczowe dla dobrego działania przedsiębiorstwa i uzyskiwania przez nie zysków. Badanie to służy formułowaniu raportów dla władz firmy oraz samych pracowników, co pozwala im zwiększać wydajność, jeśli zachodzi taka potrzeba. Do tego służą także systemy motywacyjne, jakie specjaliści z tej dziedziny muszą znać, opierające się przede wszystkim na motywacyjnym systemie wynagrodzeń. W gestii specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi jest także zwiększanie tych zasobów, czyli rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników, przede wszystkim jeśli chodzi o kierowanie ich na szkolenia.

W zakres tej dziedziny wchodzi także zarządzanie zmianą i komunikacją wewnętrzną w firmie. To drugie narzędzie ma na celu przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach swoich pracowników. Zmiany zaś mogą polegać na przesunięciach personalnych, a także redukcji zatrudnienia, co także wymaga odpowiedniego postępowania i znajomości kultury administracyjno-prawnej. Wszystkie te umiejętności można posiąść w ramach studiów proponowanych przez WSE.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *