Studia podyplomowe UTH – wiedza, kompetencje, umiejętności

Kierując się ideą Eduarda Lindemana, sformułowaną w 1926 roku, człowiek powinien się uczyć przez cały czas, a kształcenie nie powinno mieć końca, ponieważ całe życie jest nieustannym procesem uczenia się. Ta idea wydaje się być szczególne aktualna w dzisiejszych czasach. Aby zwiększyć swoją wiedzę, kompetencję oraz umiejętności, szczególnie pod kątem obecnego rynku pracy, warto skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych, jaką przygotowała Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.

LOGO UTH

Dlaczego studia podyplomowe?

Kształcenie na poziomie akademickim to ważny element idei przedstawionej przez Lindemana, a jedną z formą takiego kształcenia są studia podyplomowe. Nauka na poziomie studiów podyplomowych zyskuje obecnie coraz większe znaczenie, głównie ze względu na pracodawców, którzy oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych oczekują od kandydata na pracownika czegoś więcej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych będzie na pewno dla pracodawcy sygnałem, że kandydat jest osobą ambitną, pracowitą i chętną do rozwoju własnych kompetencji, w którą warto zainwestować.

Dlaczego na UTH?

Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH) odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie proponowane przez uczelnię kierunki zostały stworzone przez najlepszych specjalistów tak, aby oferta była optymalną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową.

Studia podyplomowe UTH są prowadzone przede wszystkim w sposób praktyczny, ucząc m.in. przedsiębiorczości, efektywnego zarządzania, rozwijania umiejętności interpersonalnych, a także wspierają rozwój różnorodnych kompetencji zawodowych. Kształcenie podyplomowe UTH ma taki charakter dzięki samym studentom, którzy nie chcą słuchać wyłącznie teorii, lecz pragną uczyć się praktycznych umiejętności. Dlatego też wiele kierunków realizowanych jest we współpracy z dużymi i znanymi firmami zewnętrznymi, co pozwala słuchaczom studiów podyplomowych uzyskać dodatkowe, cenione na rynku pracy certyfikaty.

W ofercie Centrum Studiów Podyplomowych UTH znajdują się kierunki kształcenia z zakresu: zarządzania, finansów i bankowości, administracji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, stosunków międzynarodowych czy kierunki inżynierskie.

Praktycy vs praktycy

Zajęcia na studiach podyplomowych UTH prowadzone są przez wysokiej klasy wykładowców naukowych, którzy są również praktykami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Dzięki temu program studiów jest oparty na przykładach odzwierciedlających realne problemy współczesnego biznesu.

Wykładowcy stają często przed nie lada wyzwaniem, gdyż ich studenci to najczęściej również praktycy posiadający dużą wiedzę branżową. Taka sytuacja pozwala jednak na obopólną wymianę cennych informacji i doświadczeń oraz daje możliwość rozwoju zarówno studentom, jak i wykładowcom.

Więcej informacji pod adresem: www.uth.edu.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *