Transport pneumatyczny – podstawowe informacje

Jak najszybciej przesłać dany surowiec z jednego miejsca do drugiego? Rozwiązaniem jest instalacja pneumatyczna, która jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych sposobów transportu surowców w większości światowych zakładów przemysłowych.

Transport pneumatyczny i jego zastosowanie

Instalacje pneumatyczne są wykorzystywane m.in. do transportu surowców przemysłowych, a więc np.: chemikaliów, tworzyw sztucznych, materiałów sypkich czy też półproduktów. Transport pneumatyczny umożliwia m.in. rozładunek autocystern oraz cystern kolejowych, przesył międzyoperacyjny pomiędzy powierzchniami magazynowymi a produkcją, transport zasobów pomiędzy konkretnymi węzłami produkcji, a także przesył gotowego produktu do instalacji pakujących.

Sposób działania

W transporcie pneumatycznym ruch przesyłanego surowca w rurociągu jest wywołany ruchem cząsteczek gazu, najczęściej powietrza, na skutek różnicy ciśnień pomiędzy początkiem przesyłu (nadawą) a jego końcem (odbiorem). Do rozprowadzenia medium roboczego wykorzystywane są różnego rodzaju akcesoria dla pneumatyki, w tym m.in. złączki wtykowe, które służą do łączenia instalacji pneumatycznych oraz do łączenia różnych elementów instalacji pneumatycznej.

Elementy systemu

System transportu pneumatycznego jest zbudowany ze źródła powietrza (dmuchawy, kompresory, pompy próżniowe, itp.), urządzeń podających (np. ssawy, zasilacze śluzowe i komorowe, itp.), rurociągów przesyłowych (m.in. rury, złączniki, łuki, rozdzielacze, itp.) oraz urządzeń odbierających (np. cyklony, filtry, itp.). Nie jest to oczywiście standardowy zestaw urządzeń i w zależności od rodzaju medium roboczego oraz sposobu transportu stosowane są różne zestawienia urządzeń przesyłowych.

Podciśnieniowy i nadciśnieniowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje transportu pneumatycznego, a mianowicie transport podciśnieniowy oraz nadciśnieniowy. Pierwszy z nich, tzw. ssący, to standardowy system pneumatyczny, w którym pompa próżniowa jest zlokalizowana na końcu instalacji, a powietrze jest zasysane na jej początku. Model podciśnieniowy jest przeważnie wykorzystywany do transportowania surowców na mniejsze odległości. Transport nadciśnieniowy, zwany również tłoczącym, to system, w którym źródło powietrza znajduje się na początku instalacji, natomiast filtr na jej końcu. W zależności od rodzaju medium roboczego oraz odległości przesyłu, w układzie nadciśnieniowym urządzeniem zasypowym może być zasilacz śluzowy lub komorowy. Rozwiązanie nadciśnieniowe jest obecnie wykorzystywane w bardzo wielu procesach przemysłowych i technologicznych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *