Pisanie prac zaliczeniowych i licencjackich

Pod koniec semestru akademickiego każdy student musi oddać przynajmniej jedną pracę zaliczeniową. Dla absolwentów wyższych uczelni pisanie prac to żaden problem, niestety dla wielu studentów stworzenie nawet zwykłego referatu to duży kłopot.

Trudności wynikają głównie z braku umiejętności wyszukania materiałów potrzebnych do napisania pracy oraz umiejętności formułowania swoich poglądów. Prace zaliczeniowe w odróżnieniu od prac licencjackich czy magisterskich nie wymagają trzymania się ścisłych zasad związanych ze strukturą tekstu czy też forma wypowiedzi. Wykładowcy chcą zazwyczaj sprawdzić w ten sposób czy student potrafi opisać zwięźle i logicznie zadany mu problem. Praca musi być przede wszystkim spójna i przejrzysta, dlatego nie można w niej opisywać kilku zagadnień na raz. Student powinien przez cały czas skupiać się wokół problemu, który jest tematem jego pracy zaliczeniowej.  Pod koniec pracy należy przedstawić swoje wnioski i właśnie ta część sprawia studentom najwięcej kłopotów.  Jeśli ktoś nie potrafi sobie z tym poradzić, to powinien zwrócić się z prośbą o pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych do starszych kolegów ze studiów lub do samego wykładowcy.

Prace licencjackie

Praca licencjacka stanowi podsumowanie studiów pierwszego stopnia. W trakcie jej tworzenia student powinien udowodnić, że potrafi w sposób zwięzły i logiczny wypowiadać się na wskazany temat oraz wykorzystywać w tym celu ogólnodostępne źródła naukowe.

Wszystkie prace zaliczeniowe muszą spełniać wymagania formalne narzucone przez uczelnię. Najważniejsze , aby praca była podzielona w miarę proporcjonalnie na rozdziały i podrozdziały. Struktura tekstu powinna zawierać takie elementy jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, 3-5 rozdziałów, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków i wykresów. Prace licencjackie nie muszą być aż tak bardzo rozbudowane jak prace magisterskie, dlatego mogą składać się wyłącznie z części teoretycznej. Część empiryczna wymaga wykonania samodzielnych badań (np. poprzez przeprowadzenie ankiety), dlatego jest to raczej zadanie dla studentów studiów magisterskich.

Dla każdego studenta napisanie pierwszej pracy licencjackiej jest dużym wyzwaniem. Początkowo student może poczuć, że jest to zadanie, które przerasta jego umiejętności. W takim momencie nie powinien się poddawać lecz zwrócić do promotora o pomoc w pisaniu prac licencjackich. Promotor jest odpowiedzialny za poczynania swojego podopiecznego, dlatego z chęcią umówi się z nim na konsultacje i podpowie, jak taką pracę sporządzić.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych i licencjackich –

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *