Inwentaryzacja stanu technicznego budynków

Inwentaryzacja stanu technicznego budynków to zespół czynności technicznych, które umożliwiają opisanie aktualnego i rzeczywistego stanu konkretnego budynku. Zazwyczaj przyjmuje formę projektu technicznego.

Co zawiera inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja techniczna budynku może być przeprowadzona w szerszym lub węższym zakresie. Ten zależy od faktycznych potrzeb inwestora czy wymogów związanych z prawem budowlanym. Opracowanie powinno (ale nie musi) zawierać:

  • opis techniczny budynku – jego rodzaj, charakter, wysokość, powierzchnię, liczbę kondygnacji, lokalizację,
  • opis użytych materiałów budowlanych,
  • zwymiarowane rzuty: kondygnacji, więźby dachowej, dachu wraz z przewodami kominowymi i wentylacyjnymi,
  • rzut działki z naniesionym budynkiem i elementami jego otoczenia
  • przekroje kondygnacji z wysokościami i rzędnymi innych elementów konstrukcyjnych,
  • widoki elewacji,
  • dokumentację fotograficzną obiektu.

Opinia a ekspertyza

Inwentaryzacja stanu technicznego może być związana z potrzebą opracowania opinii technicznej lub ekspertyzy technicznej. Opinia polega na ocenie obiektu po uprzednich jego oględzinach i po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Diagnoza bazuje na doświadczeniu przeprowadzającego ją eksperta; ma charakter subiektywny. Ekspertyza techniczna jest znacznie szerszą analizą. Bazuje na badaniach pomiarowych materiałów, elementów konstrukcji, wyliczeniach ich wytrzymałości. Ekspertyza techniczna jest wymagana przez prawo budowlane w przypadku przebudowy budynku, jego modernizacji lub zmianie przeznaczenia użytkowego.

Artykuł powstał dzięki: http://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *