Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed zagrożeniem

Według polskiego prawa, wszyscy właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek stworzenia oraz wdrożenia odpowiednich procedur, które zapewnią właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Jednym z takich wymagań jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP).

Wymóg

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest konieczna w przypadku budynków obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia wystąpienia wybuchu. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wymagane są również, gdy kubatura brutto obiektu lub jego części stanowi odrębną strefę pożarową przekraczająca 1000 m3. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest narzucone odgórnie przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 719).

Podstawowe funkcje

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, pełni zadania prewencyjne, a więc wskazuje urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, pokazuje drogi ewakuacyjne i sposób postępowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia, przy którym konieczne jest opuszczenie budynku. Po drugie, IBP pełni funkcję operacyjną dla jednostek interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Polega to na tym, że w przypadku konieczności przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, kierujący całą operacją może w szybki sposób poznać strukturę całego obiektu, liczbę przebywających na jego terenie osób, a także lokalizację wyłączników prądu, gazu oraz położenie hydrantów zewnętrznych i tym podobnych urządzeń.

Główne cele IBP

Głównym celem przygotowania IBP jest przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku poprzez opracowanie technicznych warunków budowlanych obiektu, wszystkich procesów technologicznych biorąc pod uwagę wszelakich zagrożeń, zabezpieczeń przeciwpożarowych, schematów organizacyjnych w ramach zapobiegania pożarom, a także postępowań w sytuacji wybuchu pożaru oraz wszelkich czynności zabezpieczających, kontrolnych i interwencyjnych.

Update

Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymaga okresowej aktualizacji, którą należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata. Aktualizacja IBP powinna być również przeprowadzana po wystąpieniu jakichkolwiek zmian w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą spowodować wystąpienie innych warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *