Byłeś świadkiem lub ofiarą przestępstwa? Złóż odpowiednie zawiadomienie do organów ścigania

Przestępczość nie tylko kryminalna, ale i gospodarcza to nadal poważny problem społeczny w Polsce. Zjawisko to ma bardzo zróżnicowaną formę, ponieważ dotyczy zarówno osób, mienia, jak i nowej fali przestępstw tzw. białych kołnierzyków oraz wielkich korporacji międzynarodowych. Walka ze zjawiskiem przestępczość bywa trudna i czasochłonna. Obecnie każdy z nas może przyczynić się do wykrycia sprawców dokonujących czynu zabronionego, składając odpowiednie zawiadomienie do konkretnych służb. Jak złożyć takie zawiadomienie o przestępstwie i jakie etapy towarzyszą postępowaniu karnemu? Sprawdźmy.

Postępowanie karne i jego etapy

Postępowanie karne to czynności mające na celu doprowadzić do wykrycia i osądzenia sprawcy lub sprawców czynu zabronionego (np. zabójstwa, spowodowania wypadku komunikacyjnego, kradzieży, itp.). Postępowanie karne obejmuje kilka podstawowych etapów, a mianowicie postępowanie przygotowawcze, główne (przed sądem I instancji), odwoławcze (II instancja) oraz postępowanie wykonawcze, ale po kolei.

Moralny i społeczny obowiązek

Każda osoba, która była świadkiem lub ofiarą przestępstwa, ma niezbędne informacje albo dowody świadczące o dokonaniu czynu prawnie zabronionego, ma moralny oraz społeczny obowiązek powiadomienia o tym organy ściągania, jak Policja czy też prokuratura. Takie zawiadomienie może mieć postać pisemną, ustną, w formie e-maila lub faksu.

Pisemne i ustne zawiadomienie

Podczas sporządzania protokołu z przesłuchania nie są w nim uwzględniane dane odnośnie zamieszkania oraz miejsca pracy osób pokrzywdzonych i świadków zdarzenia o charakterze przestępczym. Jak czytamy w monografii „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami”, zawiadomienie pisemne o popełnieniu przestępstwa powinno posiadać cechy charakterystyczne pisma procesowego, a więc powinno zawierać m.in. imię i nazwisko osoby składającej zawiadomienie, jej adres, datę złożenia pisma oraz odręczny podpis tejże osoby. W treści zawiadomienia powinien znaleźć się dokładny opis przebiegu zdarzenia z uwzględnieniem czasu oraz miejsca, w którym doszło do przestępstwa, a także dane personalne osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat opisanego zajścia. Polskie prawo przewiduje również możliwość złożenia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W takiej sytuacji protokół w formie pisemnej jest sporządzany przez policjanta lub prokuratora.

Postanowienie

Po wpłynięciu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa właściwy organ, odpowiedzialny za prowadzenie postępowania przygotowawczego, ma obowiązek wydać postanowienie o wszczęciu lub nie śledztwa w zgłoszonej sprawie. O podjęciu działań lub o odmowie wszczęcia postępowania informowana jest osoba lub odpowiednia instytucja, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *