Jak dobrze zaplanować kampanię e-marketingową?

Kampania e-marketingowa różni się od tradycyjnych metod marketingu i reklamy. I nie tylko pod względem medium, w jakim się poruszamy, ale również z powodu narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, które ułatwiają jej prowadzenie i uzyskiwanie pożądanych wyników. Obserwacja i analiza wskaźników, które mamy do dyspozycji wraz ze stopniowym wypełnianiem kolejnych etapów w realizacji kampanii e-marketingowych, przyczyni się do jej sukcesu.

Kampanie e-marketingowe – jak je przeprowadzać?

kampanie e-marketingoweNa prowadzenie kampanii reklamowych w internecie składa się szereg różnych działań. Mogą być one skoordynowane lub też występować indywidualnie. Dzięki nim możliwe jest zrealizowanie pożądanych efektów wizerunkowych, sprzedażowych, czy komunikacyjnych. Kampanie e-marketingowe przeprowadzamy etapami:

  • ustalamy cele kampanii reklamowej,
  • ustalamy grupę docelową,
  • wybieramy narzędzia, które pozwolą nam osiągnąć nasze założenia,
  • analizujemy skuteczność obranej strategii marketingowej,
  • optymalizujemy kampanię,
  • podsumowujemy kampanię i efekty, które udało nam się dzięki niej uzyskać.

Określamy cele kampanii reklamowej

Cele, które zakładamy sobie do realizacji w ramach kampanii marketingowej powinny być dla nas osiągalne, możliwe do zmierzenia i zgodne z ogólnie przyjętą przez nas strategią wizerunkową i sprzedażową. Pomocne w ich formułowaniu okażą się narzędzia Google – np. Google Analytics – które będą nam wskazywać ile osób zapisało się do newslettera, ile osób weszło na stronę, w jaki sposób i kiedy. Przy określaniu celów kampanii marketingowej warto również ustalić ile możemy na nią przeznaczyć. To również od naszego budżetu zależeć będzie to, na co możemy sobie ostatecznie pozwolić.

 

Określamy grupę docelową

Do kogo chcemy skierować naszą kampanię? Sprawdź, do jakich ludzi doceniasz ze swoimi produktami. Ile mają lat, ile zarabiają, jakie mają wykształcenie i jakiej są płci – to podstawowe pytania, które powinniśmy sobie zadać przy określaniu grupy docelowej. Gdy uda nam się określić profil naszych potencjalnych klientów możemy przejść do kolejnego etapu realizacji kampanii.

Wybieramy narzędzia

Do wyboru narzędzi możemy przejść, gdy określimy nasze cele i grupę docelową. To od nich zależeć będzie to, jakie elementy okażą się skuteczne w realizacji naszych założeń kampanii. Na początek warto jest postawić na synergię. Decydując się na takie rozwiązanie, będziesz mógł/mogła sprawdzić, które z nich przynosi najlepsze rezultaty.

Analiza skuteczności kampanii i jej optymalizacja

Gdy kampania jest już w ruchu możemy sprawdzić, które z wybranych przez nas narzędzi pozwalają nam uzyskiwać założone przez nas cele. Te, które nie działają w taki sposób, jaki byśmy chcieli, eliminujemy. Natomiast na te, które sprawdzają się w naszej kampanii, dajemy większy nacisk.

Raport końcowy

Na koniec zajmij się analizą całości kampanii. Sprawdź, jakie narzędzia okazały się najskuteczniejsze i czy udało Ci się zrealizować zakładane cele. Dzięki temu uzyskasz informacje, które będą pomocne w tworzeniu kolejnych kampanii e-marketingowych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *