Jak wykorzystać intranet w komunikacji wewnętrznej firmy

Biorąc pod uwagę największe światowe marki, widać, że jednym z najważniejszych czynników składających się na ich sukces jest komunikacja, zarówno w firmie jak i poza nią. Rozwiązaniem bardzo często wykorzystywanym w przedsiębiorstwach są tzw. systemy intranetowe. Jednakże czy mniejsze przedsiębiorstwa także mogą znaleźć zastosowanie dla tego narzędzia?

Odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca, a poniżej omawiamy kilka przykładów, które obrazują zastosowanie intranetu w komunikacji wewnętrznej firmy, zarówno tej większej jak i mniejszej.

intranet dla firm

Aplikacje intranetowe są hermetycznie zamkniętymi sieciami informatycznym, które funkcjonują wewnątrz danej jednostki. Zasoby umieszczone w środku tej sieci są dostępne po zalogowaniu, zatem w pełni bezpieczne i zablokowane przed niepożądanym dostępem z zewnątrz. Informacje tam zawarte można również przydzielać do konkretnych grup projektowych.

Najwięksi managerowie tego świata zgodnie twierdzą, że właściwe porozumiewanie się to fundament każdego przedsiębiorstwa. Czy jednak chodzi tylko o przepływ informacji w kierunku szef–pracownik? Zdecydowanie nie. Ponieważ mówiąc o odpowiedniej łączności w jednostce mamy na myśli także sytuacje, w których etatowcy również mają możliwość zabierania głosu.

Dlaczego jest to takie kluczowe

Nie od dzisiaj wiadomo, że najcenniejszym dobrem, o które zabiega każdy biznes są klienci, bez których żadne przedsięwzięcie nie ma racji bytu. Z kolei ogniwem łączącym odbiorców z firmą są właśnie pracownicy. Kluczowe jest, aby nie tylko mieli oni stały dostęp do aktualnych firmowych informacji, ale także mogli przekazywać wszelkie uwagi i sugestie ze strony konsumentów. Zastosowanie Intranetu pozwala na bieżący i sprawny dwukierunkowy przepływ wiadomości.

Wyobraźmy sobie teraz, że firma wchodzi właśnie na rynek z nowym produktem. Nieuniknione jest zatem przeprowadzenie kompleksowych szkoleń całego zespołu. Dodatkowo warto też zweryfikować poziom znajomości zagadnienia. Jest to kolejny aspekt, w którym znajduje zastosowanie intranet dla firm. Dzięki modułowi e-learningowemu pozwoli on na wdrożenie każdego z osobna w tajniki nowości. Z kolei możliwość bieżącego monitorowania aktywności użytkowników, da managerom obraz tego, w jaki sposób przyswajają oni wiedzę. Zaś testy weryfikujące pozwolą zobaczyć, w jakim stopniu zespół opanował konkretne zagadnienie.

Wakacje

Specjalny moduł urlopowy pozwala przede wszystkim na przygotowanie rocznego planu urlopowego. Z kolei elektroniczne wysyłanie wniosków do przełożonych i ich akceptacja przyspieszy cały proces. Dodatkowa funkcjonalność, która pozwala na oznaczenie osoby pełniącej funkcje zastępcy w czasie wakacji, pozwoli natomiast uniknąć zamieszania. Wówczas cała firma będzie świadoma, że Kowalskiego zastępuje Nowak i to z nim trzeba się kontaktować przez najbliższe 2 tygodnie w sprawie klienta X.

Podsumowując, intranet to niezwykle przydatne narzędzie w codziennym funkcjonowaniu każdej firmy. Ma bardzo wiele zastosowań. A jednym z najczęstszych są obszary komunikacji wewnątrz danej organizacji.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.