Controlling w firmie

Controlling jest narzędziem zarządczym, które odgrywa coraz większą rolę w przedsiębiorstwie. Szczególną popularność zyskał zwłaszcza w biznesach opartych na spółkach, gdzie problemy komunikacyjne występują na porządku dziennym. Dzięki controllingowi proces podejmowania decyzji staje się uproszczony, a przepływ informacji sprawniejszy.

Doradztwo biznesowe

Pojęcie controllingu bardzo często błędnie kojarzone jest z elementem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Pomimo, iż współdziała on z jednostkami firmy nie może być traktowany jako jej spójny element, ale jako ponad funkcyjny instrument zarządzania. W zakres działań związanych z controllingiem wlicza się między innymi:

 

 

  • Weryfikacja założonych wytycznych oraz określenie etapu realizacji zadań, dzięki czemu istnieje możliwość opracowania pewnego celu realnego do wykonania. Na tej podstawie przygotowywana jest również strategia firmy i system motywacyjny dla pracowników.
  • Sprawozdanie skonsolidowane z wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa, rzetelna ocena kondycji finansowej firmy oraz planowanie finansowe na najbliższe lata.
  • Zarządzanie ryzykiem oraz informowanie o możliwości jego wystąpienia.
  • Planowanie przyszłych posunięć.
  • Pomoc w realizacji funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania.

W skrócie, controlling ma na celu zapewnienie płynności finansowej zarówno bieżącej jak i przyszłej. W kompetencji osób zajmujących się dziedziną business consulting leży również zachowanie rezerw oraz dysponowanie nimi w razie trudnej sytuacji w firmie.

 

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *