Zagraniczny prawnik

Do niedawna ukończenie studiów i zdobycie tytułu magistra było równoznaczne z prestiżem i atrakcyjnością na rynku pracy. Niestety te dobre czasy – możliwe, że bezpowrotnie – minęły. Dziś, poza studiami magisterskimi, warto ukończyć studia podyplomowe. W przypadku kariery zawodowej związanej z prawem, absolwent wyższej uczelni i posiadający tytuł magistra prawa może zdobyć wiedzę z węższej dziedziny prawa, przez co staje się wykwalifikowanym, a przez to poszukiwanym pracownikiem. Dodatkowo, swoje szanse na zdobycie dobrej pracy może podnieść kończąc te studia za granicą. Dzieje się tak za sprawą stale postępującej globalizacji. Przyczynia się ona do tego, że prawnicy chcący zrobić karierę w branży, i to nie tylko ojczystej, nie powinni kończyć swojej edukacji na szczeblu magisterki.

Prawo międzynarodowe i studia dotyczące tej gałęzi prawa dają możliwość zrobienia kariery poza granicami Polski. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które swoją karierę wiążą z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą. Dotyczy to również sądów, trybunałów międzynarodowych i administracji rządowej.

Wiele osób zastanawia się, jakie są różnice w kształceniu pomiędzy prawem na studiach magisterskich, a tym podyplomowym. Zasadniczą różnicą jest zakres materiału. Na studiach podyplomowych prawnik nie tylko zdobędzie wiedzę dotyczącą samej podstawy prawa międzynarodowego, ale również te praktyczną w wielu interesujących specjalizacjach, które samodzielnie wybierze. Mogą one dotyczyć różnych gałęzi prawa, jak chociażby praw człowieka, humanitarne, czy międzynarodowego prawa karnego lub gospodarczego.

Międzynarodowość studiów podyplomowych nie oznacza jednak, że prawnik, który je ukończył musi wyjeżdżać z kraju. Znajomość prawa europejskiego jest teraz konieczna także do pracy w Polsce, gdzie w różnym stopniu mamy z nim styczność w każdej dziedzinie. Owszem, możliwe jest opanowanie prawa międzynarodowego w trakcie wykonywania zawodu, jednak lepszą perspektywą jest, by teksty ustaw przyswajać stopniowo na studiach, gdzie oprócz tego można poznać ogólne mechanizmy obowiązujące w prawie unijnym. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych jest możliwość odbycia ich za granicą, gdzie prawnik zdobywa doświadczenie w porozumiewaniu się w obcym języku.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zakończeniu edukacji na etapie tytułu magistra warto przemyśleć możliwość jej kontynuacji. Należy przy tym pamiętać, że kolejne lata nauki z pewnością zaowocują w przyszłości.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.