Rolnictwo – pomoc UE

W obecnych czasach aby rolnictwo miało możliwość właściwego rozwijania się, potrzebuje dodatkowego wsparcia, czyli dotacji od Unii Europejskiej. Względnie do około 50 procent dostępnych środków unijnych kierowane jest w stronę ogólnie pojętego rolnictwa.

combine-harvester-by-the-work-1-1065629-mJest to dość wysoki poziom procentowy, aczkolwiek kiedyś sięgał on w budżecie Unii Europejskiej nawet do 60 procent. Rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że bez dotacji i zależności od unijnych pieniędzy rolnictwo nie będzie w stanie zarówno korzystać z nowych technologii, jak i efektywnie i szybko dążyć do ciągłej rozbudowy.

Wpływ UE
Coraz większe zaniedbania, które powstałe w ciągu wielu lat na obszarach wiejskich w pewnym momencie osiągnęły niepokojący poziom. Sytuacja w rolnictwie zaczęła zagrażać rozwojowi kraju oraz stała się bardzo trudnym i złożonym problemem społeczno-ekonomicznym. Rozwój rolnictwa i wsi w długim okresie musiał uwzględniać tendencje w skali Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. Dzięki przystąpieniu Polski do tej organizacji oraz włączeniu rolnictwa do Wspólnej Polityki Rolnej i strukturalnej, Unia Europejska została drogą ku lepszej przyszłości. Dzięki niej wielu rolników uzyskało pomoc m.in. w postaci nowych maszyn oraz funduszy przeznaczonych na zakup odpowiednich części i akcesoriów, które w takich niezastąpionych maszynach na roli jak np. kombajn są kosztowne. Z tego też względu wielu rolników posiada zaufanych producentów maszyn i firmy, z którymi współpracuje. Maszyny rolnicze wymagają co jakiś okres zmiany części na nowe, wielu rolników w takich momentach decyduje się na sprawdzonych producentów np. w przypadku kombajnów na części harvest.

Rolnictwo europejskie
W Polsce nowoczesne rolnictwo wzoruje się na rolnictwie europejskim, które zaraz po drugiej wojnie światowej osiągnęło bardzo wysoki stopień. Zdano sobie wtedy sprawę z możliwości państwa oraz niezbędności jego wsparcia. By odnieść sukces w tej branży należy brać pod uwagę szereg czynników, na które rolnik nie ma wpływu. Bardzo istotna jest również efektywność w staraniach i dążeniach samorządów gminnych, by za pomocą pieniędzy z budżetu państwa cały czas możliwe było ulepszanie oraz unowocześnianie rolnictwa w Polsce. Od momentu nastąpienia integracji z Unią Europejską rolnicy zmienili swoją świadomość. Zdają sobie oni sprawę, że by osiągnąć sukces muszą opierać się na nowych rozwiązaniach, które stanowią połączenie z polityką Unii Europejskiej, w zakresie wielofunkcyjności rozbudowywaniu obszarów wiejskich.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.