Czego nie wolno windykatorowi?

Firmy windykacyjne zajmują się zazwyczaj skupem długów klientów indywidualnych, czyli osób, które zadłużone są w telefonii komórkowej, w bankach. Dłużnik nie musi być informowany o tym fakcie. W związku z tym jeśli mamy niespłacone zobowiązania musimy być przygotowani na to, że firma windykacyjna upomni się o dług. Warto jednak pamiętać, że jako dłużnik mamy swoje prawa.

Co jest niezgodne z prawem?

Firma windykacyjna ma zająć się prowadzeniem ugodowych rozmów z dłużnikiem oraz ustaleniem warunków spłaty długu. Często jednak zdarza się, że firmy te prowadzą praktyki niezgodne z prawem. Zdarza się, że grożą sprawdzeniem dochodów w urzędzie skarbowym i zajęciem wynagrodzenia za pracę, a takie działanie jest niezgodne z prawem. Firmy windykacyjne nie mają podstawy prawnej do przeprowadzenia przymusowej egzekucji długu.
Nie mogą też zająć konta bankowego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, emerytury oraz renty, wejść na hipotekę, zlicytować mieszkania dłużnika, domu, działki ani żadnej rzeczy. Takie uprawnienia ma wyłącznie komornik, który może dokonać egzekucji długu na podstawie orzeczenia sądu. Ponadto, windykator nie ma prawa do nękania dłużnika telefonami, SMS-ami, korespondencją, wysyłaniem listów do pracodawcy itp. Nie wolno mu także zapowiedzieć wizyty w naszym domu. Jeśli jednak postanowi on złożyć nam wizytę należy wiedzieć, że nigdy nie mamy obowiązku wpuszczać go do mieszkania. W przypadku kiedy próbuje on siłą do niego wtargnąć lub jest wyjątkowo nachalny i próbuje zastraszać najlepiej wezwać policję.

Należy również wiedzieć, że mamy też prawo do dochodzenia odszkodowania w sądzie, gdy firma windykacyjna poprzez swoje działania naruszyła w jakiś sposób nasze dobra osobiste.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *