Jak napisać Curriculum Vitae?

Curriculum Vitae jest jednym z dokumentów, który składa się podczas aplikacji o pracę. Stanowi ono wizytówkę przyszłego pracownika, który w życiorysie skrótowo przedstawia przebieg swojej edukacji oraz dotychczasową ścieżkę kariery zawodowej.

Wiele osób stając przed koniecznością poszukiwania zatrudnienia zadaje sobie pytanie jak napisać CV, aby przedstawić swoją osobę jako idealnego kandydata na konkretne stanowisko, a tym samym skłonić przyszłego pracodawcę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Profesjonalnie napisany życiorys powinien być zwięzły, czytelny i mieścić się maksymalnie na dwóch stronach. Wcale nie chodzi o to, aby zawrzeć w nim jak najwięcej informacji, lecz aby skompletować te wydarzenia z życia, które odpowiadają danej ofercie pracy. Oczywistą kwestią jest zamieszczenie w nim danych osobowych i danych kontaktowych, a także portretowej fotografii.

Każde CV powinno być napisane w porządku chronologicznym, z zachowaniem powszechnie stosowanej reguły umieszczania najbardziej aktualnych informacji od góry dokumentu. W ten sposób przedstawiamy kolejno kończone szkoły (można pominąć podstawówkę i gimnazjum) podając przedział czasowy kolejnych progów edukacji. Przy studiach wyższych można umieścić dodatkową informację o temacie pracy dyplomowej, jeśli może mieć to znaczenie w procesie rekrutacji. Z zachowaniem tego samego porządku i stylu wypisujemy swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, podając nie tylko zajmowane stanowisko i nazwę firmy, ale także zakres wykonywanych obowiązków. Przyjęło się zamieszczać w CV informacje o dodatkowych umiejętnościach (np. prawo jazdy, obsługa komputera i urządzeń biurowych), poziomie znajomości języków obcych oraz ukończonych kursach i szkoleniach. Na końcu CV – pod klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – składa się własnoręczny podpis.

W internecie można znaleźć kreatory życiorysów i gotowe wzory CV, które pomogą stworzyć wiarygodny i przejrzysty życiorys, który może stać się przepustką do przyszłej pracy.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *