Konferencje w Gdańsku i ich rodzaje

Gdańsk to nie tylko miejscowość, w której znajdują się liczne atrakcje turystyczne. W tym mieście odbywają się także różnego rodzaju konferencje.

Odbywające się konferencje w Gdańsku można z jednej strony zaliczyć do konferencji krajowych, z drugiej natomiast organizuje się konferencje o charakterze międzynarodowym. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego krajowe konferencje w Gdańsku to takie, które skupiają minimum pięć podmiotów naukowych. Natomiast międzynarodowe
konferencje charakteryzują się tym, że przynajmniej ⅓ uczestników, którzy przedstawiali referaty, pochodziła z obcych ośrodków naukowych.

Konferencje w Gdańsku, czyli kilka słów na temat ich rodzajów

Z uwagi na czas trwania i rozmiar konferencji naukowych można podzielić je na określone rodzaje. Do najbardziej popularnych, niejako tradycyjnych można zaliczyć konferencje w Gdańsku, które gromadzą od osiemdziesięciu do tysiąca uczestników. Tego typu konferencje trwają zazwyczaj od jednego do pięciu dni.

Zwykle reprezentanci poszczególnych ośrodków naukowych w  tradycyjnych, typowych konferencjach w Gdańsku uczestniczą w nich od początku do końca. Do najważniejszych elementów konferencji można zaliczyć od dwóch do czterech sesji zarówno wykładowych, jak i posterowych. Uczestnicy konferencji mają czas na swobodne dyskusje, ponieważ najczęściej jedno przedpołudnie jest wolne od sesji.

Czym jest kongres?

Gdańsk jest znany również z organizowania konferencji o charakterze kongresu. Są to – nazywane także zjazdami – konferencje, które z racji liczby uczestników i czasu trwania można uznać za największe. W kongresach bierze udział około dziesięciu tysięcy naukowców. Konferencje tego typu trwają niekiedy nawet do dwóch tygodni.

Podana liczba uczestników konferencji w Gdańsku o charakterze kongresu nie oznacza bynajmniej, że wszyscy naukowcy uczestniczą przez cały czas jej trwania w sesjach. Przeciwnie. Niektórzy z nich przyjeżdżają na przykład tylko po to, żeby uczestniczyć w wykładzie plenarnym, inni natomiast biorą udział w jednej sesji wykładowej.

Konferencjami są poza tym sympozja, warsztaty (szkoły letnie) czy minikonferencje.

Konferencje w Gdańsku są bardzo różnorodne, jednak mają jeden wspólny cel. Służą przede wszystkim dzieleniu się naukowymi osiągnięciami i wynikami badań w określonej dziedzinie. O randze konferencji, niezależnie od ich rodzaju, świadczy fakt, że przedstawiane na nich referaty bardzo często są publikowane.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_naukowa

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *