Chwilówki bez zaświadczeń i weryfikacji – jakich ułatwień można oczekiwać?

Dopełnienie formalności związanych ze staraniem się o dodatkowe finanse bywa często i kłopotliwe, i czasochłonne. W niektórych przypadkach może być wręcz niemożliwe ze względu na specyficzną sytuację finansowo-zawodową pożyczkobiorców. Poszukując oferty, która spełni określone indywidualne oczekiwania, warto wiedzieć, na jakie ułatwienia jako klienci firm pożyczkowych możemy liczyć.

Pożyczki bez zaświadczeń i weryfikacji

Chwilówki bez zaświadczeń

Przygotowanie określonych zaświadczeń jest często wymogiem wielu firm pożyczkowych. Zazwyczaj mają one związek z ustaleniem obecnej sytuacji zawodowej i finansowej osoby, która stara się o przyznanie pożyczki pozabankowej. Mogą przybierać one formę różnych dokumentów. W każdym przypadku będzie chodzić o potwierdzenie, że pożyczkobiorca jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Jest to zatem dla firmy pożyczkowej ważny rodzaj zabezpieczenia, który minimalizuje ponoszone przez nią ryzyko finansowe.

Dwa podstawowe rodzaje zaświadczeń, o które możemy zostać poproszeni, to zaświadczenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o zarobkach. I jedno, i drugie potwierdza, że nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Stałe zatrudnienie czy stałe zarobki poświadczają otrzymywanie regularnych wpływów, które są niezbędne do spłacenia zaciągniętej pożyczki.

Jednak niektóre firmy pożyczkowe nie wymagają tego typu dokumentów, oferując chwilówki bez zaświadczeń. Z czego to wynika? Pierwszy powód jest oczywisty. Kwota pożyczanych pieniędzy nie jest wysoka – przykładowa oferta to kredyt 3000 zł bez zaświadczeń. Zatem wymagania pożyczkodawcy co do zabezpieczenia spłaty nie są dla niego konieczne. Drugi przypadek, kiedy zaświadczenia nie są wymagane, wynika z odmiennej sytuacji. Pożyczkodawca używając innych niż zaświadczenia sposobów, jest w stanie potwierdzić wiarygodność finansową swojego klienta. Bez wątpienia takie oferty mocno upraszczają proces starania się o pożyczkę. Ograniczają jednocześnie formalności, których w innych przypadkach należałoby dopełnić.

Chwilówki bez zaświadczeń o zatrudnieniu

Jedną z takich ofert są pożyczki bez zaświadczeń o zatrudnieniu. Bierzemy pod uwagę sytuację, kiedy stałe zatrudnienie jest wymogiem stawianym przez pożyczkodawcę. Jak inaczej, bez naszych dodatkowych starań i przedstawiania zaświadczeń można potwierdzić zatrudnienie? Wystarczy, że we wniosku pożyczkowym podamy nazwę firmy, której jesteśmy pracownikiem. Nasze zatrudnienie można zweryfikować w trakcie rozmowy telefonicznej z pracodawcą, bądź inną osobą upoważnioną do udzielenia takiej informacji.

Chwilówki bez zaświadczeń o dochodach

Przedstawienie zaświadczenia o dochodach to kolejny warunek, który mogą postawić przed nami pożyczkodawcy. Jednak i w tym przypadku wysokość dochodów można zweryfikować w inny sposób. Niekoniecznie musi to być formalne zaświadczenie od pracodawcy. Chwilówki bez zaświadczeń o dochodach mogą być również przyznawane na podstawie wyciągu z konta bankowego. Można poprosić o niego w banku, można go również przygotować samodzielnie. Bywa do tego także używana aplikacja, która odczytuje dane dotyczące wpływów z naszego konta i przekazuje je pożyczkodawcy. Kredyt gotówkowy na dowód bez zaświadczeń o zarobkach jest bez wątpienia jedną z szybszych i wygodniejszych form pozyskania dodatkowej gotówki.

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń dla bezrobotnych

Zupełnie innym rodzajem ofert, o czym wspomnieliśmy, są te skierowane do osób niezatrudnionych. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z dwiema różnymi sytuacjami. Bezrobotny pożyczkobiorca w ogóle nie jest w stanie wykazać dochodu lub ma dochód z innych źródeł niż zatrudnienie. Jeśli oferta skierowana jest do tej pierwszej grupy, firma pożyczkowa nie będzie oczekiwać potwierdzenia zarobków. Jest to pożyczka bez udokumentowanych dochodów. By starać się o środki wystarczy dowód osobisty.

O większe kwoty mogą starać się osoby bezrobotne, które mają stałe źródło dochodów. Udokumentować je można chociażby na podstawie wyciągu z konta bankowego. Mogą nim być np. alimenty, środki pochodzące z wynajmu nieruchomości, renta. Jeśli są to chwilówki bez zaświadczeń od 18 lat, czyli zaciągane przez osoby młode – np. studentów, za udokumentowany dochód uznawane jest również stypendium.

Chwilówka bez weryfikacji w BIK

Ułatwieniem dla wielu osób, które potrzebują dodatkowej gotówki, a są zadłużone, mogą być oferty chwilówek bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Nazwa tej oferty nie odzwierciedla dokładnie procesu jej przyznawania. Wielu konsumentów myśli, że użycie sformułowania ‘bez BIK’ oznacza brak jakiejkolwiek weryfikacji. Nie jest to prawda, choć ostatecznie chodzi o podkreślenie, że środki mogą być przyznane nawet osobom, które widnieją w rejestrach jako dłużnicy.

O co zatem chodzi? BIK można nazwać „wewnętrznym” rejestrem sektora finansowego. Dostęp do niego mają jedynie upoważnione podmioty takie jak banki, SKOK-i czy instytucje pożyczkowe. Te same instytucje zamieszczają w nim informacje o udzielonych konsumentom pożyczkach. Wszystkie objęte są oczywiście tajemnicą bankową. Każda z instytucji pozabankowych posługuje się tym rejestrem, by sprawdzić wiarygodność finansową swoich pożyczkobiorców. Jest to niezbędne, by oszacować ewentualne ryzyko finansowe, jakie ponosi. Zupełnie naturalnym jest, że prawdopodobieństwo udzielenia pożyczki osobom z ewidentnie złą historią kredytową, jest małe. Ale wszystko zależy od polityki danej firmy pożyczkowej. W niektórych przypadkach nawet taka sytuacja mieści się w ramach założonego i podejmowanego przez nią ryzyka.

W kontekście minimum formalności, które musi spełnić pożyczkobiorca, na pewno najpopularniejszymi ofertami są chwilówki na dowód. Dodatkowo, środki w ramach tych ofert przyznawane są również osobom zadłużonym. Pożyczka bez BIK i zaświadczeń jest oczywiście związana z dość dużym ryzykiem finansowym dla firmy pożyczkowej. Dlatego zazwyczaj dostępne środki nie są wysokie – maksymalnie kilka tysięcy złotych, ponadto zaciągnięcie zobowiązania może być związane z wyższymi kosztami.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.