Faktura i jej rodzaje

Prowadząc działalność gospodarczą z pewnością nie raz spotkałeś się z takim dokumentem jak faktura. Dla przypomnienia to dokument potwierdzający jakieś zdarzenie finansowe, wykonanie usługi czy wydanie towaru. Faktura zawiera wszystkie niezbędne dane o przeprowadzonej transakcji.

W fakturze zawarte są następujące informacje:

  • dane, które identyfikują dokument: data wystawienia, numer,
  • strony transakcji: sprzedawca, nabywca,
  • dane przedmiotu transakcji: nazwa, rodzaj, cena, ilość,
  • dane do rozliczenia podatków,
  • zestawienie słowne i liczbowe,
  • informacje o formie zapłaty, terminach, miejscu odbioru, dostawy.

W rachunkowości występuje kilka rodzajów faktury, w zależności od charakteru transakcji i podmiotu który ją wystawia.  I tak wyróżnić tu możemy między innymi takie jej rodzaje  jak faktura VAT, faktura VAT marża, faktura pro forma, faktura VAT RR, faktura VAT zaliczkowa.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca podatnikiem ma obowiązek prawny wystawiania faktury VAT do 7 dni od daty dokonania transakcji lub wykonania usługi. Taką fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron z tym, że oryginał odbiera kupujący, a kopię zachowuje podatnik.  W innym przypadku jeżeli działalność wykonywana jest poza granicami państwa Polskiego, a przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT,  za dokonaną transakcję można wystawić zwykły rachunek.
Rolnik tak zwany ryczałtowy, powinien za sprzedaż produktów rolnych wystawiać fakturę VAT RR. W tym rodzaju faktury również wystawia się dwa egzemplarze z tym, że oryginał zachowuje dostawca czyli rolnik.
Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi marża, dokumentem który należy wystawić jest faktura VAT marża. Osobami mającymi obowiązek wystawiania takiego rodzaju faktur są podatnicy świadczący usługi turystyczne, dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich.
Faktura VAT zaliczkowa to dokument księgowy  wystawiany z chwilą otrzymania tej części lub całości zaliczki, przedpłaty, raty czy zadatku. Taka faktura zawiera dodatkową informację o transakcji za którą zapłacono zaliczką.
Na koniec rodzajem faktury który nie jest dokumentem księgowym jest faktura pro forma. Faktura pro forma jest zapowiedzią lub jedynie propozycja faktury.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *