Zarządzenie – wszechstronne i praktyczne kształcenie specjalistów

Od wielu lat zarządzanie znajduje się w czołówce wybieranych kierunków studiów. Błędne jest myślenie, że rynek już nasycił się specjalistami w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwa wciąż poszukują pracowników,  a szczególnie takich, którzy mają wszechstronne kompetencje. Z drugiej strony, sami studiujący zarządzanie, dzięki nabyciu takich właśnie umiejętności, stają się dużo bardziej elastyczni na rynku pracy.

Współczesne zarządzanie

Zarządzanie polega na świadomym tworzeniu warunków, w których organizacja może realizować swoje cele i misję. W bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i społecznej potrzebne są nie tylko osoby, które dobrze poruszają się w obszarach operacyjnych, taktycznych i strategicznych. Powinny być to również osoby rozumiejące złożoność zachodzących procesów, również w kontekście relacji międzyludzkich. Takie właśnie wszechstronne kompetencje można zdobyć na kierunku Zarządzanie na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Wszechstronne kompetencje

Studenci tego kierunku, w ramach różnych specjalności, zdobywają niezbędne kompetencje i wiedzę, by swobodnie poruszać się w dziedzinach, które są mocno związane ze współczesnym zarządzaniem. Kształcenie, poza twardymi kompetencjami i narzędziami wchodzącymi w skład procesów zarządczych i organizacyjnych, obejmuje inne ważne dziedziny. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, administracji, marketingu, prawa, funkcjonowania instrumentów i systemów rynku finansowego a także transportowego.

Praktyka

Podstawą kształcenia na kierunku Zarządzanie jest ukierunkowanie na tę praktyczną stronę wiedzy. Uczelnia wprowadziła, i wciąż udoskonala, programy zajęć, które pomagają rozwijać konkretne umiejętności i dają narzędzia, by samodzielnie mierzyć się z wyzwaniami w przyszłej pracy. Nie mniej ważne w tym obszarze są organizowane praktyki zawodowe, wizyty studyjne, seminaria, kursy. Studenci mogą rozwijać się i pogłębiać wiedzę w ramach kół naukowych i uczestnictwa w konferencjach naukowych, które Uczelnia organizuje. Cyklicznie organizowane są również spotkania z ludźmi biznesu działającym w różnych segmentach rynku, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. 

Różnorodne specjalności

W ramach kierunku Zarządzanie można wybrać różnorodne specjalności, co niewątpliwie jest dużym atutem kierunku. Niektóre z nich to: Zarządzanie i PR w przedsiębiorstwie, Transport-spedycja-logistyka, Negocjacje i sprzedaż, HR manager, Administracja rządowa i samorządowa. Studia mają odpowiadać na dynamiczny rozwój rzeczywistości biznesowej. Chodzi nie tylko o aktualne potrzeby, które w tej rzeczywistości i na samym rynku pracy dostrzegamy. Wyznacznikiem w przygotowywaniu programów jest również kierunek, w którym podążamy – czyli branie pod uwagę zmian, które już zachodzą i które nastąpią.

Kadra naukowa

Tego wszystkiego nie można oczywiście osiągnąć bez kadry naukowej – cenionych w świecie nauki nauczycieli akademickich. Co istotne, są to nie tylko teoretycy, ale ludzie o bardzo bogatym doświadczeniu praktycznym. Warto podkreślić, że na Wydziale Zarządzania i Logistyki prowadzone są różnorodne prace badawcze. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *