Czy warto wybrać studia na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem państwa?

Bezpieczeństwo wewnętrzne wiąże się z wieloma specjalnościami, m.in zarządzaniem bezpieczeństwem państwa.

Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z rozpoznawaniem oraz działaniami przeciw zagrożeniom państwa. W szczególności zagrożeniom politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym a także ekologicznym.

Osoby studiujące na tym kierunku potrafią identyfikować zagrożenia militarne oraz niemilitarne. Ponadto posiadają umiejętność sporządzania planów zarządzania kryzysowego na podstawie metod postępowania w danych sytuacjach.

bezpieczeństwo państwaSpecjalizacja ta pozwala na zrozumienie istoty bezpieczeństwa państwa i poznanie działania i funkcjonowania instytucji narodowych i międzynarodowych przede wszystkim ze względu na ich działalność związaną z bezpieczeństwem. Studenci tego kierunku zdobędą nie tylko wiedzę praktyczną i techniczną, ale także nauczą się rozwiązywać problemy psychologiczne i społeczne w sytuacjach stresujących. Szybkie i trafne decyzje są niezbędne do prawidłowego działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia.

Studia na tym kierunku dają możliwość  podjęcia stanowiska w organach administracji państwowej i samorządowej m.in: policji, państwowej straży pożarnej, żandarmerii wojskowej czy straży granicznej. Ponadto absolwent może ubiegać się o pracę w instytucjach europejskich lub światowych organizacjach tj. ONZ. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie boją się wyzwań w postaci prowadzenia własnej firmy będzie założenie działalności gospodarczej zajmującej się ochroną lub bezpieczeństwem.

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa trwają 6 semestrów, a ukończenie ich wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata z danej specjalizacji.

Ofertę studiów na tym kierunku posiada m.in Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Szczegółowy plan nauczania można znaleźć pod adresem http://uth.edu.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *