Czym jest Deklaracja Bolońska

Przeglądając informatory uczelni wyższych, artykuły w Internecie czy też poszukując treści dotyczących konkretnego kierunku studiów bardzo często można spotkać się z odwołaniem do Deklaracji Bolońskiej. Czym jest i co ma wspólnego ze studiami – odpowiedz w artykule.

pen-631321_1280Deklaracja Bolońska, znana również pod nazwą systemu bolońskiego, to sposób funkcjonowania uczelni wyższych. Polega on na wprowadzeniu dwustopniowego systemu nauczania. Po podpisaniu deklaracji w Polsce studia zostały podzielona na dwa stopnie:

  • pierwszy – studia licencjackie i inżynierskie,
  • drugi – studia magisterskie.

Historia deklaracji

Rok 1999 to czas, w którym ministrowie edukacji pochodzący z 29 państw europejskich podpisało Deklarację Bolońską. Jej głównym celem było utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Podpisany dokument zawierał cele i zadania dotyczące systemów szkolnictwa wyższego uruchamiając przy tym tzw. Proces Boloński.

W planie deklaracji bolońskiej do 2005 państwa podpisujące deklarację bolońska zdeklarowały się do utworzenia jednostek, prowadzonych przez komisie akredytacyjne, odpowiedzialnych, za jakość kształcenia. W Polsce taka komisja funkcjonuje już od 2001 roku, a jej głównym celem jest odpowiednie wdrażanie systemu w krajowym szkolnictwie wyższym.

Z myślą o studentach

Wprowadzenie takiego systemu miało na celu wniesienie wielu korzyści dla studentów. Studenci, którzy chcą zakończyć naukę po pierwszym stopniu studiów mają to umożliwione.

„Dzięki systemowi bolońskiego studenci po zakończeniu pierwszego stopnia otrzymują wykształcenie wyższe niepełne. Ukończenie studiów na etapie otrzymania tytułu inżyniera lub licencjata sprawia, że mogą już podjąć pracę w zawodzie”- twierdzi ekspert http://pisanie.co/

Dodatkowo przerwanie nauki na pierwszym etapie studiów nie powoduje uniemożliwienia powrotu na drugi stopień. Warto podkreślić, że drugi stopień studiów może być realizowany na innym kierunku niż pierwszy stopień.

Studiowanie bez granic

Dzięki ujednoliconemu systemowi kształcenia w krajach europejskich każdy ze studentów ma możliwość spróbowania swoich możliwości poza granicami kraju. Taką szanse dają różne programy zajmujące się wymianami studenckim jak na przykład Erasmus.  System stopniowych studiów oraz system punktowy sprawia, że studenci mogą swobodnie studiować nie tylko w kraju.

Celem Systemu Bolońskiego jest przede wszystkim lepszą koordynację kształcenia w Europie. Wiąże się to również z polepszeniem standardów nauki oraz z możliwością otworzenia przed studentami nowych perspektyw. Większość państw, w których obowiązuje system boloński, przynależy do Unii Europejskiej, która dąży do ujednolicenia nie tylko systemów szkolnictwa wyższego. Dzięki temu mamy możliwość chociażby swobodnego poruszania się między państwami członkowskimi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *