Jak wynająć lokal – kilka słów o umowie najmu

Rozwój biznesu związany jest z koniecznością wygospodarowania dodatkowej przestrzeni do magazynowania towarów lub przyjmowania klientów. Zakup lokalu wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego korzystniejszą opcją może okazać się wynajem pomieszczenia od osoby trzeciej. W przeciwieństwie do najmu mieszkania, umowa najmu lokalu użytkowego różni niektórymi elementami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Blog Profinfo.pl

Forma umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, jednak jeżeli chodzi o okres dłuższy niż rok, powinna mieć postać pisemną. Jest to zabezpieczenie zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego i w razie niewywiązywania się z umowy, łatwiej dochodzić swoich praw. Zasady najmu lokalu użytkowego regulują przepisy kodeksu cywilnego, mówiące także o tym, jakie elementy powinna zawierać umowa. Oprócz podstawowych informacji, takich jak adres lokalu, miejsce i data zawarcia umowy oraz oznaczenie stron, w jej zapisie powinny znaleźć się wyszczególnione prawa i obowiązki najemcy, czas obowiązywania najmu czy wysokość czynszu i dodatkowych opłat. Należy pamiętać, że w przypadku lokalu użytkowego korzystniejsze jest zawarcie umowy na czas określony, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. W przeciwieństwie do najmu mieszkania, czas nieoznaczony sprawia, że umowa w każdej chwili może zostać zerwana, bez podania przyczyny.

Korzystanie z lokalu

W przeciwieństwie do lokalu mieszkaniowego, umowa najmu lokalu użytkowego stwarza większe pole manewru dla obydwu stron. W prawach i obowiązkach najemcy i wynajmującego warto jasno określić zasady, na jakich lokal ma być użytkowany. Chodzi tu głównie o sprecyzowanie informacji, kto ponosi koszty napraw i konserwacji instalacji, przeprowadzania drobnych remontów i utrzymania dodatkowych urządzeń związanych z budynkiem. Przed podpisaniem umowy warto sporządzić protokół stanu technicznego lokalu, w jakim znajduje się on w momencie rozpoczęcia okresu najmu. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, w jaki sposób konstruować umowy prawne, zapoznaj się z blog Profinfo.pl. Znajdziesz tam szereg porad z zakresu obowiązującego prawa i garść wskazówek dla przedsiębiorców.


Warunki wypowiedzenia umowy najmu

Przy podpisywaniu umowy warto dokładnie przyjrzeć się, na jakich warunkach można wypowiedzieć umowę. Zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest zawarcie informacji o tym, że obie strony mogą wypowiedzieć umowę zgodnie z terminem wypowiedzenia określonym w umowie. W niektórych sytuacjach można zrezygnować z umowy, jeżeli lokal był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi tu między innymi o niewywiązywanie się najemcy z płacenia czynszu, czy brak regularnych napraw, do których zobowiązał się wynajmujący. Umowa najmu lokalu użytkowego musi być skonstruowana tak, aby jasno precyzowała prawa i obowiązki obu stron i tym samym chroniła ich interesy, dlatego przed podpisaniem dokumentu, warto dokładnie przeanalizować jego treść.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *