Co zrobić, aby przekazać swój 1% fundacji OPP

Przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego podczas składania rocznego rozliczenia podatkowego z roku na rok staje się coraz bardziej popularniejszą formą pomocy potrzebującym. Od czasu wprowadzenia takiej możliwości w 2004 roku liczba chętnych wolontariuszy systematycznie rośnie, co jest między innymi zasługą nieskomplikowanego procesu przekazania owego symbolicznego 1 procenta. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał z takiej możliwości, warto dowiedzieć się nieco na ten temat.

Podstawową informacją jest zasięgnięcie informacji, jakie trzeba spełnić warunki, aby móc przekazać 1 procent swojego podatku. Otóż istnieją cztery grupy podatników upoważnionych do takiej możliwości. Przedstawiają się one następująco: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wykorzystujący liniową, 19-procentową stawkę podatku oraz podatnicy uzyskujący dochód poprzez obrót papierami wartościowymi.

Kolejnym istotnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby wskazana przez nas fundacja OPP dostała nasz datek jest zadbanie o to, aby rozliczenie podatkowe zostało złożone w terminie. Wyznaczony okres, w jakim trzeba tego dokonać rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 30 kwietnia. Konkretnego odbiorcę, na rzecz którego zostanie przekazany 1% podatku należy wybrać spośród dostępnych, które zawiera ogólnodostępna lista OPP.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i zgromadzeniu potrzebnych informacji pozostaje jedynie odpowiednio wypełnić sekcję H w formularzu rozliczeniowym. Wystarczy podatek zaledwie dwie informacje, numer KRS fundacji oraz kwotę, jaką ma ona zostać zasilona. W ten sposób uzupełniony dokument pozostaje jedynie złożyć w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.