Administrator kontra zarządca nieruchomości

Profesjonalna administracja nieruchomościami czy też nowoczesnymi kompleksami mieszkalnymi polega przede wszystkim na bieżącej obsłudze obiektów użyteczności publicznej poprzez ich optymalne zarządzanie oraz zapewnienie kompleksowego serwisu technicznego i konserwacyjnego. Jednak zarządzanie to zdecydowanie większy zakres obowiązków niż w przypadku wykonywania czynności administracyjnych.

Licencja na zarządzanie

Obsługa nieruchomości to obecnie działalność zawodowa regulowana przez ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741). Dokument ten określa główne zasady prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Zawody związane z obsługą wszelkich nieruchomości to zawody regulowane, które wymagają zdobycia odpowiednich certyfikatów oraz uprawnień do ich wykonywania. Kandydat na zarządcę nieruchomości musi posiadać m.in. wykształcenie wyższe oraz mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odpowiednią praktykę. Odpowiednie branżowe licencje zawodowe w Polsce wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która również prowadzi Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości.

Zarządzanie, planowanie, doradztwo

Do podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości należy przede wszystkim aktywne prowadzenie oraz nadzorowanie aktualnej obsługi zarządzanych obiektów, planowanie krótko- i długookresowych zadań związanych z zachowaniem danej nieruchomości lub całego kompleksu w stanie niepogorszonym oraz jego rozwoju, w tym również doradztwo w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomością. Są to wszystkie czynności, których celem jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa użytkowania na obszarze nieruchomości. Zarządca nieruchomości Lemmonhouse.pl prowadzi działalność na podstawie umowy o zarządzanie, którą zawiera ze wspólnotą mieszkaniową.

Administrator

Administrowanie obiektami to głównie prowadzenie podstawowych prac związanych z obsługą nieruchomości. W przypadku administrowania nieruchomością wszelkie decyzje z tym związane są podejmowane przede wszystkim przez jej właściciela, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej organem decyzyjnym jest Zarząd wspólnoty. Do głównych zadań administratora nieruchomości należy przede wszystkim dbanie o czystość w obrębie nieruchomości, pobieranie opłat czynszowych oraz usuwanie wszelkich awarii czy usterek na terenie kompleksu. Jak więc widać, są to jedynie podstawowe czynności najczęściej spotykane w ramach funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *