Czyszczenie i konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Często jedyną możliwością odprowadzania ścieków z obiektów użytkowych jest budowa szamba lub małej oczyszczalni. Instalacje tego typu nie wymagają nieustannego nadzoru, jednak jeśli mają spełniać swoją funkcję w sposób efektywny, należy zatroszczyć się o ich konserwację.

Przydomowe oczyszczalnie składają się z kilku elementów. Jednym z nich jest osadnik gnilny. Jest to zbiornik, którego zadanie to wstępna filtracja nieczystości połączona z procesami fermentacyjnymi. Efektem tych działań jest osadzanie się na jego dnie cięższych frakcji. Wiąże się to z koniecznością okresowego wywozu nagromadzonych osadów. Małe oczyszczalnie ścieków nie produkują zbyt wielkich ilości tego typu zanieczyszczeń, dlatego wystarczy usuwać osad w okresach nie krótszych niż pół roku, i nie dłuższych niż 3 lata. Działaniami tego typu zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa usługowe.

Każdy osadnik posiada dodatkowo włazy inspekcyjne. W tych miejscach może gromadzić się nadmiar osadu uniemożliwiający prawidłową ocenę stanu we wnętrzu zbiornika. Z tego względu należy sprawdzać ich drożność co kilka miesięcy.

Oczyszczalnie przydomowe z drenażem są dodatkowo wyposażone w pompy wspomagające przepływ ścieków przez złoża biologiczne. Urządzenia te, jak również kanały doprowadzające nieczystości do osadnika, wymagają okresowych przeglądów. Szczegółowe terminy przeprowadzania określonych prac powinny być zawarte w dokumentacji technicznej, dołączonej do oczyszczalni przez jej producenta. Wiele firm zajmujących się wywozem szamba, oferuje również usługi obejmujące czyszczenie i konserwację instalacji. Warto skorzystać z tego typu oferty, gdyż kompleksowe działania są zazwyczaj tańsze od możliwości wykupu kilku oddzielnych usług.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *