Najczęściej popełniane błędy w formularzach PIT

Jeżeli twoje zeznanie będzie zawierało błędy, konieczna może się okazać korekta zeznania podatkowego. Poważniejsze błędy mogą spowodować, że będziesz odpowiadał za wykroczenie lub nawet przestępstwo karno-skarbowe. Często podatnicy popełniają błąd, który  skutkuje uiszczeniem zbyt wysokiego podatku.

koretka PITWarto poznać najczęściej popełniane błędy, aby samemu ich uniknąć. Poniżej lista najczęściej popełnianych przez podatników błędów.

Brak identyfikatora podatkowego

Wypełnianie PIT-a  powinniśmy zacząć od wpisania swojego NIP lub PESEL. Jest wykazywany na samej górze formularza zeznania podatkowego. Zdarza się, że niektórzy podatnicy nie zwracają na niego uwagi i nie wykazują go. Za brak identyfikatora urząd może ukarać mandatem.

PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

  •   nie prowadziły działalności gospodarczej,
  •   nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • nie były płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

NIP wypełniają osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków.

Błędy rachunkowe

Przed wypełnieniem zeznania należy obliczyć przychody z poszczególnych źródeł. Warto wiedzieć, że błędy rachunkowe lub inne pomyłki popełnione przy wypełnianiu PIT-ów urząd skarbowy może poprawić za podatników. Warunkiem jest, by zmiana wysokości podatku, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekraczała 1000 zł. Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na dokonaną przez urząd korektę.

Podatnicy składający PIT-y osobiście w urzędzie mogą najczęściej zwyczajowo liczyć na sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza i dokonanych obliczeń przez urzędnika jeszcze przed złożeniem deklaracji.

Nieodliczenie składek

Dochód to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Zdarza się, że podatnicy zapominają odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, co wpływa na zwiększenie wykazanego przez nich podatku.

Od dochodu odliczane są składki na ubezpieczenia społeczne:

  •   zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  •   potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Nie można odliczyć od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli przedsiębiorca zaliczył je do kosztów uzyskania przychodów.

Przekroczenie limitów ulg

Wypełniając rozliczenie PIT, należy pamiętać, żeby nie przekroczyć limitu przyznanego na ulgę, co często się zdarza. Dotyczy to szczególnie darowizn.

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 6%. Odliczeniu bez limitu podlegają tylko darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Mogą one być odliczone, jeżeli osoba prawna reprezentująca instytucję kościelną przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Również w tym przypadku darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.