Zastosowanie komórek macierzystych

Krew pępowinowa jest bardzo cenna. Jest ona źródłem komórek macierzystych, które nazywane są wielopotencjalnymi, ponieważ mają zdolność różnicowania i samoodnowy. Komórki te dzielą  się w trakcie rozwoju płodu. Z części powstaje komórka wyspecjalizowana, np. komórka serca, czy wątroby, a z drugiej macierzysta, która jest przechowywana przez organizm, ma ona zdolność przekształcenia się w dowolną komórkę. Komórki macierzyste mają zastosowanie w medycynie regeneracyjnej. Dzięki nim można naprawić niefunkcjonujące lub uszkodzone komórki.

Leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych

Komórki macierzyste mają zastosowanie w różnego rodzaju przeszczepach. Wśród nich znajdują się komórki krwiotwórcze. Służą one przeszczepom szpiku. Należy wyróżnić tutaj też komórki mezenchymy, które dają początek komórkom tkanki nerwowej, mięśniowej czy kostnej.

bank krwi pępowinowej

W medycynie komórki macierzyste wykorzystywane są do leczenia ostrych i przewlekłych białaczek. Leczone są tym sposobem również zespoły mielodysplastyczne,  mieloproliferacyjne, chłoniaki, ziarnica złośliwa. Komórki macierzyste znajdują zastosowanie w kuracji zaburzeń układu immunologicznego oraz zaburzeń krwinek czerwonych i płytek krwi.

W jaki sposób pobiera się i przechowuje krew pępowinową?

Krew pępowinową pobiera się po porodzie z części płodowej łożyska oraz ze sznura pępowinowego. Ta czynność jest całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna. Proces pobierania polega na nakłuciu naczynia krwionośnego pępowiny, z którego pobierana jest krew do specjalnych pojemników. Następnie poddawana jest ona odpowiedniej obróbce. Komórki macierzyste są odpowiednio izolowane i zabezpieczone przed zamrożeniem. Następnie krew umieszczona jest w zbiorniku zawierającym ciekły azot o temperaturze -190 stopni Celsjusza. Banki komórek macierzystych  przechowują krew pępowinową przez wiele lat, wraz z dokumentacją dziecka, by w razie potrzeby zastosować komórki macierzyste. Mogą one być wykorzystywane u dawcy (przeszczep autologiczny), członków rodziny, a także osób postronnych

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *