Wózki widłowe pod nadzorem

Obecnie, zgodnie z prawem, na każdy wózek jezdniowy z mechanicznym napędem jest nałożony dozór techniczny. Obciąża to właściciela takich pojazdów wieloma obowiązkami, które musi bezsprzecznie realizować.

serwisMoże mu w tym skutecznie pomóc autoryzowany serwis wózków widłowych, który przeprowadzi naprawy oraz kompleksową konserwację wózków jezdniowych wszystkich znanych na rynku producentów tego rodzaju sprzętu.

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) nałożyła z dniem 18 sierpnia 2003 r. na właścicieli wózków widłowych z napędem mechanicznym dozór techniczny, który zobowiązuje ich do wypełnienia kilku podstawowych norm prawno-technicznych. Jest to m.in. wymóg złożenia wniosku o rejestrowanie i przeprowadzenie badania odbiorczego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), skompletowanie dokumentacji technicznej pojazdu, spełnienie norm UDT dotyczących stanu technicznego wózka widłowego czy systematyczne przeprowadzanie konserwacji i okresowych przeglądów technicznych.

Z uwagi na to, że obsługa techniczna w obszarze interesującym UDT może być wykonywana wyłącznie przez osoby legitymujące się odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez UDT, wszelkie prace związane z przeglądem, konserwacją i naprawą wózków widłowych warto zlecić autoryzowanemu serwisowi tego rodzaju pojazdów.

Większość tego rodzaju placówek przeprowadza kompleksową obsługę, którą obejmuje m.in. kompletację dokumentacji technicznej, bieżącą konserwację sprzętu zgodnie z zaleceniami UDT jak również przygotowanie wózka do odbioru i asystę przy obiorze.

Podczas badania technicznego Inspektor UDT zwraca szczególną uwagę przede wszystkim na:

• zużycie wideł, opon oraz łańcuchów,

• poprawne działanie układu hamulcowego,

• nominalny czas utrzymania ładunku,

• szczelność układu hydraulicznego,

• prawidłowe oświetlenie pojazdu,

• właściwe zamocowanie fotela operatora oraz pasów bezpieczeństwa,

• poprawne działanie sygnalizacji dźwiękowej,

• prawidłowe oznakowanie pojazdu,

• poprawność sporządzonej dokumentacji technicznej wózka;

W czasie prowadzonych czynności sprawdzających stan techniczny wózka widłowego weryfikowany jest również Dziennik konserwacji pod kątem aktualności wpisów dotyczących przeglądów oraz napraw wykonanych przez serwisantów. Każdy zamieszczony w Dzienniku wpis powinien posiadać odpowiednią pieczątkę zawierającą numer uprawnień osoby przeprowadzającej serwis wózków widłowych.

Według ustawy, pod dozór techniczny UDT podlegają wózki widłowe spalinowe i elektryczne takie, jak:

• wózek podnoszący służący do ładowania, podnoszenia i transportowania ładunków,

• wózek podnośnikowy wyposażony w platformę, widły oraz inne urządzenia pozwalające na operowanie ładunkiem,

• wózek podnośnikowy czołowy, w którym widły można zastąpić innym urządzeniem podnośnikowym,

• wózek podnośnikowy z masztem (wózek z wysuwanym masztem, wózek z wysuwaną karetką),

• wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym z widłami,

• wózek podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym,

• wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym;

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *