Praca, a stres i inne niebezpieczeństwa

Bardzo często zdarza się, iż ludzie narażeni są na stresujące sytuacje oraz różnego rodzaju niebezpieczeństwa podczas wykonywania swojej pracy.

bhp w pracyCo nam zagraża w pracy?
Ciągły stres – poczucie zdenerwowania to stan, który bardzo często wywołuje u człowieka praca. Co należy do głównych przyczyn jego powstawania?

  • Obawa przed zwolnieniem z pracy
  • Biurokracja związana bezpośrednio z miejscem naszej pracy
  • Zadania wymagające ogromnej koncentracji
  • Obawa przez niepodołaniem postawionym zadaniom
  • Trudne do spełnienia terminy
  • Natłok obowiązków

To tylko niektóre spośród czynników działających najbardziej stresująco na pracowników. W rzeczywistości istnieje ich o wiele więcej. O innych stresorach oraz zagrożeniach, na które jesteśmy narażeni w naszym miejscu pracy, można przeczytać na stronie internetowej: .

Mobbing
Jest to zjawisko, które pojawia się coraz częściej w zakładach pracy. Może polegać na terroryzowaniu człowieka przez jego pracodawcę lub współpracownika poprzez długi okres czasu. Żaden pracodawca nie może bagatelizować, takiego problemu i jest zobowiązany do podjęcia prób wyjaśnienia okoliczności, jeśli pojawi się jakakolwiek skarga.

Molestowanie seksualne
Jest to sytuacja, w której zachodzi, jakiekolwiek, niepożądane zachowanie natury seksualnej, zarówno o charakterze werbalnym jak i niewerbalnym. Molestowanie seksualne może przybierać postać:
●    Sugestii,
●    Aluzji,
●    Propozycji,
●    Domagania się korzyści seksualnych,
●    Insynuacji
●    Niestosownych żartów oraz komentarzy,
●    Dwuznacznych spojrzeń,
●    Prezentowanie treści pornograficznych.
Wymienione powyżej zagrożenia stanowią bardzo małą część tego, co może nas spotkać w pracy.

Więcej na temat można przeczytać na stronie internetowej: https://e-specjalistabhp.pl/.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.