Dobry biznesplan przepisem na sukces

Niezależnie od tego, jaki rodzaj firmy chcesz otworzyć, czym się zajmiesz oraz w jaki sposób chcesz to osiągnąć, zawsze na początku Twojej drogi jako początkującego przedsiębiorcy potrzebny Ci będzie odpowiedni, a przede wszystkim prawidłowo sporządzony biznesplan.

Fast learning concept: businessman reading a bookDziś istnieją różne formy definiujące pojęcie oraz znaczenie tego, czym tak naprawdę jest biznesplan. Mówiąc najprościej, jest to szczegółowy plan działania firmy wykorzystywany na potrzeby oceny opłacalności działań podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo. Biznesplan sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, ale najczęściej jest on narzędziem służącym do komunikacji zewnętrznej, sporządzanym jako załącznik do wniosku kredytowego w celu pozyskania źródeł finansowania przyszłej lub teraźniejszej inwestycji.

Biznesplan niesie ze sobą dwie podstawowe funkcje: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Funkcja wewnętrzna pozwala organom zarządzającym daną firmą na metodyczne zaplanowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz umożliwia im podjęcie właściwych kroków w przypadku wszelkich zmian, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Funkcja wewnętrzna biznesplanu wymaga przygotowania niezbędnych przedsięwzięć do osiągnięcia stawianych przez firmę celów, w tym m.in. zwiększenie efektywności zarządzania organizacją, zatrudnienie wykwalifikowanej siły roboczej, rozwijanie rynku, unowocześnienie środków produkcyjnych, zmianę asortymentu produkcji czy nowe źródła pozyskiwania środków finansowych.

Funkcja zewnętrzna biznesplanu jest niezwykle istotna dla uatrakcyjnienia wizerunku przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów, a tym samym do zdobycia kapitału potrzebnego do sfinansowania przedsięwzięć podejmowanych przez firmę. Reasumując, funkcja zewnętrzna ma przede wszystkim za zadanie zachęcić ewentualnych kredytodawców, akcjonariuszy lub inwestorów (np. banki, instytucje udzielające funduszy i gwarancji, odbiorcy i dostawcy firmy, organizacje społeczne) do lokowania kapitału w przedsiębiorstwo.

Dla wszystkich tych osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, odpowiednio przygotowany biznesplan jest kwestią kluczową. Pomoże on zweryfikować wszelkie założenia biznesowe, wyznaczyć główne cele działalności oraz najlepsze sposoby ich realizacji. Dzięki dobremu biznesplanowi początkujący przedsiębiorca może szczegółowo zaplanować każde działanie oraz oszacować prawdopodobny zysk z działalności firmy, a także przybliżony czas osiągnięcia zakładanego dochodu.

Złożoność problematyki, mnogość elementów, w tym m.in. analiz finansowych, analiz rynku czy analiz SWOT, sprawia, że nie każdy będzie w stanie samodzielnie przygotować wartościowy i rzetelny biznesplan. Na szczęście istnieje wiele firm oraz osób fizycznych, które profesjonalnie i zawodowo zajmują się sporządzaniem tego rodzaju dokumentacji. Warto skorzystać z takich usług, aby mieć w pełni przygotowany plan działania, sposób finansowania oraz kompleksowy model zarządzania.

Przygotowano we współpracy z: www.iprace.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.