Emerytura w III filarze

Według ogólnej definicji – Emerytura ma być świadczeniem pieniężnym, mającym służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. W Polsce, według wszelkich prognoz, owe świadczenia pieniężne będą niestety bardzo niskie. Jak zatem skutecznie zabezpieczyć się na starość i zapewnić sobie odpowiedni poziom życia emerytalnego?

FilesSystem emerytalny stanowi mechanizm rozwiązań prawno-instytucjonalnych, dzięki którym osoby aktywne zawodowo kumulują kapitał, natomiast emeryci otrzymują z tego tytułu świadczenia. Z uwagi na coraz większe widmo nadciągającej zapaści demograficznej w naszym kraju istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości nie będzie komu pracować na emerytury dzisiejszych 30-latków.

Efektywnym zabezpieczeniem dla aktywnych obecnie zawodowo osób przed negatywnymi skutkami niżu demograficznego jest skorzystanie z III dobrowolnego filaru emerytalnego, który może się okazać skuteczną receptą na szybkie starzenie się społeczeństwa. Najpowszechniej znanym produktem zabezpieczenia emerytalnego III filaru jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), które charakteryzuje się zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych.

Od 2012 roku przyszli emeryci mogą korzystać również z nowego produktu w ramach III filaru emerytalnego, a mianowicie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oszczędzającym w tej formie przysługują ulgi podatkowe dzięki IKZE, czyli między innymi prawo do odliczenia kwot wpłaconych na konto emerytalne. W tym przypadku obniżeniu ulega podstawa opodatkowania, tj. dochód, jaki uzyskał podatnik w roku podatkowym, a nie podatek.

Odliczenie podatkowe przysługuje:

• osobom, które rozliczają się na zasadach ogólnych według PIT-37 i PIT-36,

• osobom rozliczającym się liniowo (19% podatku – PIT-36L),

• osobom, które rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28);

Trzeci filar to najlepszy sposób na dodatkową formę oszczędzania na emeryturę. Do dyspozycji przyszłych emerytów jest kilka produktów na rynku, a mianowicie Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Warto pomyśleć już teraz o swojej przyszłości.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *