Posiadana inteligencja a predyspozycje dziecka

dzieciNa przestrzeni ostatnich lat, znacząco zyskało na znaczeniu zjawisko tzw. humanizacji nauki. Zakłada ono, iż każde dziecko ma indywidualną drogę rozwoju i podkreśla znaczenie spersonalizowanego podejścia. Poznanie potrzeb i predyspozycji konkretnego dziecka pozwala bowiem na efektywniejsze stymulowanie jego rozwoju i udoskonala proces jego nauki. Jedno dziecko skuteczniej uczy się poprzez zabawy manipulacyjne, inne poprzez ćwiczenie uwagi i pamięci słuchowej, a kolejne poprzez czytanie książek. Odkryto, iż aspekt ten jest bezpośrednio powiązany z posiadanym przez dziecko rodzajem inteligencji.

Rodzaje inteligencji

Wyróżnia się 8 typów inteligencji:

  • językową,
  • ruchową,
  • matematyczno-logiczną,
  • wizualno-przestrzenną,
  • przyrodniczą,
  • muzyczną,
  • interpersonalną,
  • intrapersonalną.

Charakterystyka poszczególnych typów inteligencji

Inteligencja językowa charakteryzuje się rozumieniem świata poprzez słowo mówione i pisane. Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją językową chętnie słuchają i opowiadają bajki, lubią gry słowne i rymowanki. Inteligencja matematyczno-logiczna przejawia się z kolei w rozumieniu świata poprzez logiczne myślenie, liczby oraz ciągi zdarzeń. Dzieci skrupulatnie wykonują konkretne instrukcje, a także zbierają informacje, dzięki którymi mogą rozwiązać jakiś problem. W przypadku tego rodzaju inteligencji, dzieci lubią łamigłówki, zagadki i gry.

k3plrWRtnJyY,revell_07001Kolejny typ inteligencji to inteligencja wizualno-przestrzenna, która uwidacznia się poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokową oraz orientację przestrzenną. W tym przypadku dzieci uwielbiają składać elementy w spójną całość i budować trójwymiarowe modele. Jak dowiadujemy się od eksperta ze sklepu Revell.com.pl: „Idealną zabawką umożliwiającą rozwój inteligencji wizualno-przestrzennej są różnego typu modele do składania i sklejania. Dzięki takim zestawom, dziecko ma możliwość bycia twórczym i może rozwijać swoją orientację przestrzenną. Zabawki te są odpowiednim wyborem, aby rozwijać umiejętności konstrukcyjne i plastyczne dziecka”.

Inteligencja przyrodnicza charakteryzuje się rozumieniem świata poprzez środowisko, otoczenie oraz umiejętności rozpoznawania obiektów przyrodniczych. Dzieci rozumieją świat roślin i zwierząt i lubią przebywać na zewnątrz. Inteligencja ruchowa to natomiast rodzaj inteligencji, który wyróżnia się rozumieniem świata poprzez ruch i kontakt fizyczny, a także wykorzystania ciała do okazania swoich emocji. Dzieci z tą inteligencją mają zdolności manualne, lubią aktywność fizyczną i różnego rodzaju wycieczki. Inteligencja muzyczna wyróżnia się rozumieniem świata za pomocą rytmu i melodii, zdolności słuchowej oraz muzycznej wrażliwości. W tym przypadku dzieci łączą muzykę z emocjami, a nawet uczą się efektywniej słuchając muzyki.

Inteligencja interpersonalna to z kolei zdolność rozumienia innych ludzi, czyli tzw. współodczuwania. Dzieci potrafią pracować w grupie, mają zdolności przywódcze i są komunikatywne. Natomiast inteligencja intrapersonalna jest zdolnością rozumienia samego siebie, własnych odczuć i kierowania swoim postępowaniem. Dzieci z przewagą tej inteligencji lubią pracować samodzielnie, są wewnętrznie zmotywowane, a także mają świadomość swoich mocnych stron.

Należy zaznaczyć, iż każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, jednak są one w różnym stopniu rozwinięte, co tworzy tzw. profil inteligencji. Wszystkie inteligencje jednak ze sobą współpracują, dlatego należy dbać o ich należyty rozwój w odpowiednio zorganizowanym środowisku.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.