kodeks cywilnyArchiwum

Czym jest zachowek i jak go uzyskać?

Nawet jeśli nie zapisałeś w testamencie najbliższych, mogą oni odziedziczyć część Twojego majątku. Jak to możliwe? Krewnym przysługuje udział w spadku na podstawie zachowku, który chroni ich przed niekorzystnym rozporządzeniem Twoimi środkami.

Zagraniczny prawnik

Do niedawna ukończenie studiów i zdobycie tytułu magistra było równoznaczne z prestiżem i atrakcyjnością na rynku pracy. Niestety te dobre czasy – możliwe, że bezpowrotnie – minęły. Dziś, poza studiami magisterskimi, warto ukończyć studia podyplomowe. …